سوباتان ییلاق بزرگی است که از صدها سال پیش محل زندگی مردم لیسار بوده و بزرگترین بازار ییلاقی با بیش از 40 باب مغازه و با بیش از 100 سال قدمت را داراست.

امروزه حدود 450 خانه و ویلا در سوباتان ساخته شده و روز بروز این ساخت و ساز ادامه دارد. از طرفی با توجه به قدمت یاد شده ، مردم سوباتان حدود 59 هزار مترمربع مستثنیات ملکی دارند که این موضوع در کمتر ییلاقی از ییلاقات گیلان بچشم می خورد.

لذا با عنایت به خروج بخش مسکونی سوباتان از نقشه منطقه حفاظت شده 32 هزار هکتاری سازمان محیط زیست کشور لازم است طرح هادی در این ییلاق زیبا اجرا شود تا هم مردم از بلاتکلیفی درآیند و هم از تجاوز و تعدی به زمینهای ملی و منابع طبیعی جلوگیری گردد.

محاسن اجرای طرح هادی سوباتان :

1_ نجات مردم از بلاتکلیفی

2_جلوگیری از تجاوز به زمینهای ملی و منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست

3_ارایه الگوی ساخت و ساز توسط بنیاد مسکن و جلوگیری از ساخت و ساز های ناهمگون 

4_تعریض معابر و کوچه ها و خیابانها

5_تعیبن مراکز عمومی شامل زمینهای ورزشی و آموزشی و پارک و غیره

6_اجرای طرح های بهسازی محیط مانند سنگفرش معابر و غیره

لازم به ذکر است اهالی سوباتان آمادگی همکاری در هر زمینه برای اجرای طرح هادی را دارند.