یکی از زیبایی های تالش لباسهای سنتی مردانه و زنانه این قوم بزرگ می باشد.

اگر کارگزان صنعت گردشگری همت نموده و در خلال کار خود از این لباسهای فاخر استفاده نمایند بی شک ضمن احیای فرهنگ تالش ، این موضوع را به جاذبه دیگری از جاذبه های گردشگری تالش بزرگ تبدیل خواهند کرد.

توصیه من به فعالان گردشگری سوباتان این هست که از این موضوع غافل نباشند.