در پی اعلام اداره پست تالش مبنی بر دادن کد پستی به اماکن موجود سوباتان روز پنجشنه15 آبان کارشنان مربوطه در سوباتان حضور یافته و از کلیه بناهای موجود فهرست برداری نمودند.

قرار است برای کلیه اماکن سوباتان پلاک کد پستی صادر شود.

بدنبال اجرای این طرح قرار است نامگذاری معابر نیز اجرا و برای کلیه کوچه ها و خیابانها تابلو نصب گردد.