طی حکمی فرید آقاجانی بخشدار کرگانرود شد.

آقاجانی قبل از این در بخشداری حویق مشغول خدمت بود.

قبل از ایشان آقای عباس زاده بخشدار کرگانرود بود.

علیرغم اینکه سوباتان به دلیل نداشتن شوری و دهیار رسمی مستقیما زیر نظر بخشدار و شورای بخش کرگانرود می باشد ولی عباس زاده در طی تصدی خود در بخشداری لیسار حتی یکبار جهت بررسی و یا حل مشکلات سوباتان از این ییلاق توریستی بازدید نکرد.

امید است فرید آقاجانی که نیروی جوان و جویای نام است بتواند مشکلات این منطقه توریستی را بررسی و در راستای حل آنها قدمهای مثبتی را بردارد.

نبود راه مناسب ، برق ، سرویس بهداشتی عمومی ، کمبود آب ، نیمه کاره رها شدن سنگفرش بازار و عدم ساماندهی زباله از اهم مشکلات این منطقه توریستی می باشد.

سالیانه بیش از 10 هزار نفر توریست داخلی و خارجی از سوباتان بازدید می نمایند و وضعیت این روستا نشانگر آبروی منطقه و نمادی از میزان فعالیت مسئولین شهرستان می باشد.

اولویت دادن به حل مشکلات سوباتان و جلب مشارکت مردم و خصوصا فعالان گردشگری سوباتان جهت حل مشکلات نشانگر توانمندی و مدیریت مسئولین محلی است.

 تعدادی از فعالان گردشگری سوباتان بهمراه آقای علمی دهیار سوباتان قبل از تعطیلات نوروز با بخشدار جوان جدیدالانتصاب دیدار کرده و ضمن تبریک انتصاب ایشان مشکلات سوباتان را به ایشان گوشزد نمودند.

آقاجانی قول دادند در اولین فرصت جلسه دیگری جهت بررسی بیشتر مشکلات سوباتان برگزار نمایند.

مهمترین خواسته مراجعین تعیبن یک کمیته مردمی تحت عنوان کمیته عمران است تا این کمیته در کنار دهیار غیر رسمی و زیر نظر بخشدار و شورای بخش در راستای حل مشکلات موجود تلاش نماید.

مجوز رسمی و قانونی تعیین این کمیته کتبا از طریق فرمانداری تالش به بخشداری کرگانرود ابلاغ شده است.