پیرو دعوت قبلی از اعضای انجمن غار و غارشناسی ایران یک تیم چهار نفره با کلیه امکانات فنی در سوباتان حضور یافته و روز جمعه 11 اردیبهشت 94 وارد غار گنجخانه شدند . این کاوش علمی حدود 2/5 ساعت طول کشید و گروه غارنورد ضمن عکسبرداری و فیلم برداری کامل از داخل غار ، نقشه دقیقی از ابتدا تا انتهای آن را تهیه نمودند . اطلاعات بدست آمده طی گزارش مبسوطی بهمراه تصاویری از داخل غار در سایت انجمن غار شناسی ایران ثبت خواهد شد(www.iransplo.com) و این اطلاعات در این سایت نیز خواهد آمد . قرار است بروشور ویژه ای هم به چاپ رسیده و در اختیار علاقمندان قرار گیرد . ضمناً غار گنجخانه سوباتان در لیست غارهای شناسایی شده کشور توسط انجمن مذکور به ثبت خواهد رسید .

اعضای گروه : استاد جواد نطامدوست (رئیس انجمن)- یونس شریعتمداری (مدیر عامل) – یوسف سورنی نیا (مسئول فنی) و آیت پور غلامی (مسئول غارنوردی گیلان)

در این مراسم تعدادی از اهالی نیز گروه غارشناسی را همراهی نمودند . لازم است از تلاشهای حاج فرهاد انجامی جهت میزبانی و پذیرائی از گروه مذکور قدرشناسی شود .