امسال علیرغم اینکه برف زیادی باریده اما راه سوباتان بعلت ترددهای متوالی بسته نشده و رفت و آمد جریان دارد.

امسال با وجود بیش از 50 سانت برف دوستداران سوباتان روزهای آفتابی و قشنگی را تجربه کرده اند.

فعالان گردشگری سوباتان می توانند با خرید یک تراکتور و تیغه کشی متناوب راه ، زمستان سوباتان را به محل برگزاری تورهای زمستانی تبدیل کنند.