شنیده ها حاکی از آن است که طرح هادی سوباتان اجرا می شود.

سوباتان یکی از قدیمی ترین مناطق ییلاقی گیلان است که هم آثار تمدن چند هرار ساله دارد و هم سابقه سکونت صدهها سال پیش کاملا هویداست.

هم اکنون حدود 500 خانه که عموما متعلق به اهالی لیسار است در این ییلاق وجود دارد .

اهالی لیسار حدود 7 ماه از سال را در آنجا سکونت دارند.

تعدادی از دامداران نیز حدود 9 ماه از سال را در این منطقه ییلاقی به دامداری مشغولند.

در 3 دهه اخیر به دلیل کشیده شده راه ماشین رو ساخت و سازها نیز افزایش یافته که در صورت اجرای طرح هادی ضمن ساماندهی ساخت و سازها از نفوذ مردم به مناطق غیر مسکونی و محدوده منابع طبیعی جلوگیری شده و محیط زیست در این منطقه بیشتر از پیش حفظ می شود.

اجرای طرح هادی محاسن متعددی دارد که یکی از مهمترین آنها نظارت بنیاد مسکن بر معماری ساخت و سازها خواهد بود.

این سازمان می تواند با ارائه الگوی مناسب ساخت و سازهای سوباتان را به معماری سنتی و بومی آن باز گرداننده و از احداث بناهای ناهمگون خودداری کند.