گروه کوهنوردی کوهستان آستارا یکی از گروههای فعال منطقه است که برنامه های جالبی را در طول سال اجرا می کند . جمعه ۹ خرداد اعضای این گروه را در راه برگشت از ارتفاعات تالش در کاخ تابستانی سردار امجد در آق اولر زیارت کردم . در این سفر استاد سید محمد موسوی راهنمایی گروه را بعهده داشت .