3 سال پیش کلبه سنتی و کوچکی در میان ویلاهای سنگ بلوکی و مدرن سوباتان ساخته شد تا شاید یادآور معماری سنتی و بومی این ییلاق زیبا باشد . با ایده پردازی رهگذران بذر اندیشه تبدیل این اتاقک چوبی به موزه مردم شناسی در ذهنم جوانه زد . تشویق و حمایت جمعی از دلسوزان منطقه این جوانه را رشد داد تا حاصل آن به مجموعه ای مبدل گشت که امروز بیش از 180 قلم ابزار و لوازم زندگی سنتی عشایر منطقه در آن جمع شده و سالانه هزاران نفر با دیدن این مجموعه به دنیای کودکی خود سفر می کنند .

راهنمایی و حمایت مسولین میراث فرهنگی مرا واداشت تا برای اخذ مجوز قانونی اقدام نمایم و خدا را شاکرم که پس از یکسال تلاش پروانه مجموعه مردم شناسی عشایری سوباتان توسط سازمان میراث فرهنگی – صنایع دستی و گردشگری کشور صادر گردید .

امیدوارم با لطف الهی و کمک مردم و مسئولین دلسوز بتواتم در معرفی فرهنگ و تمدن و سنن اصیل تالش بزرگ مثمر ثمر باشم .

ی