گرچه شقایق اطراف سوباتان تا اواخر خرداد از بین می روند ولی در این زمان اوج بهار در ارتفاعات بالاتر بوده و گلهای رنگارنگ دشتها را تزیین می کنند.

در این زمان اجرای تورهای نئور به سوباتان مناسبت خوبی داشته و گردشگران می توانند استفاده بهتری از زیبایی دشتهای شقایق ببرند.

امروز پنجشنبه 28 خرداد 99 بهمراه گروه 20 نفره پزشکان رشت و اینجا ساری بولاغ……