سالهای قبل معمولاً راه سوباتان در سیزده بدر باز نمی شد و علاقمندان قسمتی از راه را پیاده می رفتند تا سیزده را در سوباتان بدر کنند ، ولی امسال به دلیل ضعیف بودن بارشهای برف آخر سال  ، تعدادی از علاقمندان سیزده خود را در سوباتان بدر کردند . امید است با وجود بارشهای متناوب بهاری سوباتان 94 بسیار سر سبزتر از سالهای پیش بوده و دشتهای شقایق پر گلتری در انتظار عاشقان طبیعت باشد .

سوباتان 13 فروردین 94