سیزدهمین نمایشگاه گردشگری ایران از 23 تا 26 بهمن ماه 98 در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار می گردد.

در سال 96 غرفه تالش یکی از غرفه های بزرگ و پر بازدید نمایشگاه بود.

همچنین در اسفند همان سال در نمایشگاه عشایری نیز حضور پررنگی داشتبم.

در سال 97 به دلیل عدم حمایت مسئولبن جای تالش در نمایشگاه خالی بود.

در صورت حمایت مسئولین آمادگی حضور قوی و پررنگ در سیزدهمین نمایشگاه را دارم.