از دیر باز بوته های گل گاوزبان بصورت خود رو در اطراف سوباتان خصوصا روستای کلمر به چشم می خورد.

این امر باعث کنجکاوی من شده و تصمیم گرفتم نسبت به کشت آزمایشی آن در روستای سوباتان اقدام کنم.

ادامه این کار آزمایشی منجر به ایجاد یک باغچه گل گاوزبان شد.

حالا باغچه گل گاوزبان من در اقامتگاهم در سوباتان بسیار پر گل و به یک منبع درآمد تبدیل شده است.

گردشگران میهمان نیز حق دارند گل در حد مصرف خود را رایگان بچینند.

 

زمان کاشت بذر گل نیمه دوم فروردین است.

گل گاو زبان از نیمه دوم اردیبهشت تا آخر خرداد گل دهی دارد.