سال گذشته طرح جمع اوری زباله در سوباتان با بیش از سی میلیون ریال هزینه توسط شهرداری و شورای شهر لیسار وهمت جمعی از خیرین محلی و دوستداران سوباتان به اجرا در آمد .

در اجرای این طرح تعدادی از اهالی بهمراه اعضای شورای شهر و شهردار لیسار کل بازار و خیابانهای اطراف سوباتان را پاکسازی کرده و با نصب سطلهای متعدد زباله و ایجاد محلی برای جمع آوری زباله و همچنین تعیین مسول و راننده جهت تخلیه سطلهای زباله ، این طرح زیست محیطی را تکمیل نمودند .

 در ادامه کار بعضی از مسولین محلی به بهانه عدم ارتباط قانونی شهرداری لیسار مانع اجرای این طرح شده و همچنین با احتمال سوء استفاده خیرین محلی مانع ادامه کمکهای مالی خیرین وعلاقمندان شده و متاسفانه خود نیز طرح را بخوبی مدیریت نکردند .

در نتیجه به دلیل انباشت زباله در بازار سوباتان سطلها شکسته شد و محل جمع آوری زباله نیز برچیده شد .

حالا بازار سوباتان با توجه به پذیرایی از هزاران توریست داخلی و خارجی متولی خاصی برای ساماندهی آنهمه زباله تولیدی را ندارد .

زباله کما فی السابق در گوشه و کنار شهر انباشت شده است .

سطلها و امکانات تهیه شده پارسال نیز در بازار سوباتان معطل و بلاتکلیفند.