گروه همسفران تهران که یک گروه ایرانگرد است ، اولین سفر خود به سوباتان را که نود و پنجمین سفر ایرانگریشان بود ،در نیمه ابان ۹۴ به سوباتان تجربه کرد.همزمان با حضور این گروه 40 نفری در سوباتان بارش 30 سانتی برف سوباتان را زیباتر از هر زمان نموده بود .

گزارش سفر اول این گروه مفصلا در سایت آمده است .

اما از همان زمان برگزاری سفر بهاره توسط این گروه سازماندهی میشد . از ابتدای سال 95 تماسها و برنامه ریزیها جدی تر شد تا اینکه چهارشنبه 5 خرداد همزمان با شکوفایی دشتهای شقایق همسفران از سمت دریاچه نئور وارد سوباتان شدند .

حیاط مسجد سه راهی بودالالو محل قرار و شروع سفر

صرف صبحانه در ساحل دریاچه

ساحل دریاچه پوشیده از گلهای زرد بود .

در این سفر که به سفر بهاره معروف شده بود نیز حدود 40 نفر همسفر شده بودند .

پسرم مرتضی راهنما و جلودار گروه بود و منهم با پاترول در انتهای صف کمک کار خستگان و جاماندگان گروه بودم .

صرف نهار در دشت درازا چول زیبایی خاصی داشت .

بازدید از آبشار ورزان ، ساری داش ، بازار چه سنتی ، موزه مردم شناسی از برنامه های اقامت گروه در سوباتان بود .

مسیر بازگشت به تالش از میان دشتهای شقایق لوراهونی برنامه ریزی شده بود .

عکس دسته جمعی در لوراهونی بیاد ماندنی خواهد بود .

در ادامه این مسیر بازدید از کاخ تابستانی سردار امجد در آق اولر نیز جزو برنامه کار گروه بود .

در ادامه سفر بازدید از آبشار زیبای ویسادار پره سر و حضور در ییلاق اولاسا بلانگای ماسال هم بخش پایانی این سفر سه روزه همسفران تهران بود .

نهار در هتل فردین معصومی در اولاسابلانگای ماسال و گرفتن عکس یادگاری بخش پایانی سفر بود .

به گروه همسفران پیشنهاد داده ام سفر سومشان را به کوچ با 40 اسب از سوباتان به لیسار اختصاص دهند .

اقامت در چادر در مریم گلشن از جاذبه های بیاد ماندنی این سفر خواهد بود .