یکی از جوانان کار آفرین لیساری اقدام به ساخت یک هتل 3 طبقه در سوباتان نموده است.

اسکلت فلزی هتل به اتمام رسیده و در مرحله آجرچینی می باشد.

سرمایه گذار اعلام کرده است در این هتل فقط از توریستهای خارجی پذیرایی خواهد شد.

در صورت تحقق این موضوع گردشگری سوباتان توسعه قابل توجهی خواهد یافت.