در دهه های گذشته اسباب بازی کودکان توسط مادران و خواهران بزرگتر ساخته می شد و چیزی بنام اسباب بازی کارخانه ای یا خارجی وجود نداشت.

در تالش نیز همانند سایر نقاط کشور عروسک های کوچکی با لباس محلی تالشی ساخته شده و در اختیار کودکان قرار می گرفت.

این عروسک‌ها در نقاط تالش زبان  ،، ویوله ،، و در مناطق ترک زبان ،، گلین بالا ،، نامیده می شدند.

چند سالی است که در موزه سوباتان بدنبال احیاء این اسباب بازی سنتی بودم تا هم به گردشگران فروخته و هم به میهمانان خاص خود هدیه بدهم.

بتازگی خانم عروسک سازی را شناسایی کرده ام که این مشکل را برایم حل نموده است.

از سال ۱۴۰۱ این عروسک‌ها در موزه سوباتان به معرض فروش گذاشته خواهد شد.