ساخت و سازهای ناهمگون با سبک معماری سنتی در سوباتان در دو دهه اخیر چهره این روستای ییلاقی را بکلی دگرگون کرده است.

یکی از سهل الوصول ترین راههای اصلاح نسبی این مشکل و تغییر وضع ظاهری خانه های روستا استفاده از رنگ کاهگل می باشد.

با یک گالن 10 کیلویی رنگ کاهگل و با هزینه تقریبی 300 هزار تومان می شود نمای بیرونی و شکل ظاهری یک خانه را تا حد زیادی بهینه سازی کرد.

رنگ کاهگل به دلیل ترکیبات نانویی ضد آب و قابل شستشو است.

وجود کاه خرد شده در داخل رنگ نمای ساختمان را طبیعی تر نشان می دهد.

در کنار استفاده از این رنگ بکار گیری رنگ قهوای جهت رنگ آمیزی درب و پنجره ها و حتی شیروانی خانه ها  روش جالبی برای زیبا سازی خانه های سوباتان می باشد.