سالانه هزاران توریست داخلی و دهها توریست خارجی از سوباتان بازدید می کنند که آمار توریستهای خارجی در حال افزایش است . هفته اول اردیبهشت امسال 8 توریست سوئدی که همگی پزشک و پرستار بودند از سوباتان بازدید کردند . این گروه را در سفر خود به ایران 8 شب در شهرها و ییلاقات زیر همراهی نمودم :

علمده مازندران ، رامسر ، ییلاق جواهر دشت ، ماسوله ، سوباتان ، سرعین ، تبریز و کندوان .

با وجود اینکه در زمان حضور این گروه در سوباتان هنوز دشتهای شقایق و گلهای رنگارنگ ببار ننشته بودند اما اعضای این گروه سوباتان را متفاوت تر و جالب تر از نقاط دیگر بازدید شده در این سفر دانستند .

وقتی از آنان پرسیدم در سوباتان چه چیزی برایتان جالبتر بود ، آنها بغیر از ویژگیهای خاص سوباتان ، دیدار با تنها خانوده ای که هنوز زمستانها را هم در سوباتان اقامت میکند و همچنین بازدید از موزه مردم شناسی عشایری سوباتان را ذکر نمودند .

دیدار با خانواده شاکری در روستای هونی یش سوباتان

این خانواده تنها ساکن زمستان نشین سوباتان است .

 تماشای شیر دوشی گوسفندان در قوری دره سوباتان

سوئدیها در ماسوله

در این 8 روز دو چیز از سوئدیها آموختم :

وقت شناسی و نطم در امور

عدم مصرف قند و شکر و نمک