این مطلب را حاج محمود شکری نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی در دیدار مردمی خود که در تاریخ 92/1/12  در مسجد جامع لیسار برگزار شد عنوان نمود . فاصله ییلاق سوباتان از لیسار 18 کیلومتر است که حدود 8 کیلومتر آن از طرف لیسار ماشین رو بوده و در سال 91 از محل اعتبارات راههای عشایری  3 کیلومتر از طرف سوباتان احداث گردید . بنا بر گفته آقای شکری  حدود 7 کیلومتر باقیمانده راه مذبور در سال 92 احداث و لیساریها به آرزوی دیرینه خود خواهند رسید . لازم به ذکر است از محل اعتبار احداث راههای عشایری مجدداً 70 میلیون اعتبار پیش بینی شده که در سال 92 هزینه خواهد شد . ولی این مبلغ برای اتمام پروژه کافی نبوده و آقای شکری قول دادند با گرفتن اعتبار قابل توجهی از وزیر محترم راه این پروژه را در سال 92 به اتمام برسانند .