در پی بارشهای اخیر برف در ارتفاعات تالش راه سوباتان بسته شد.

این اولین بار است که در سال جاری راه سوباتان بسته می شود.

اگر شرایط جوی مناسب باشد و بخشداری همکاری نماید امسال سومین دوره جشنواره آدم برفی سوباتان اجرا خواهد شد.