راه سوباتان به دلیل یخبندان جاده بسته است.

این خبر را محمدرضا محبی نگهبان سوباتان که چند روزی است که به محل کار خود رفته اعلام کرد.

محبی گفته راه از باتمان بولاغ به بعد به دلیل یخبندان بسته است و احتمال داده تا نیمه فروردین نیز باز نشود.

او از همشهریان و دوستداران سوباتان خواسته هنگام سفر به سوباتان در صورت وجود برف در مسیر وارد باغ و محوطه همسایگان نشوند.