امسال در اثر بارشهای مکرر برق راه سوباتان بسته است.

مخالفت بخشدار قبلی با برگزاری چهارمین دوره جشنواره آدم برفی نیز دلیل دیگر بسته ماندن راه سوباتان است.

مهندس امانی بخشدار جدید کرگانرود اعلام کرده قبل از عید نوروز راه سوباتان بازگشایی خواهد شد.

امید است با تحقق این امر دامداران و فعالان گردشگری بتوانند با حضور در سوباتان امورات کاری خود را پیگیر باشند.