راه سوباتان باز و تردد امکان پذیر است.

دیروز با ذوب شدن برفهای مسیر امکان رفت و آمد به سوباتان میسر گردید در عکس زیر آقای روحان باقری یکی از اهالی سوباتان در ورودی این ییلاق زیبا این عکس را گرفته است.

با وجود امکان تردد به دلیل سردی هوا و پوشیده بودن سوباتان از برف توصیه می شود تا اطلاع ثانوی از رفتن به سوباتان خودداری شود.چرا که ویروس کرونا در جاهای سردسیر امکان ماندگاری و شیوع بیستری دارد.

سوباتان را آلوده نکنیم.

آنچه که در عکس دیده می شود علیرغم باز شدن راه حجم برف موجود در سوباتان سنگین بوده و تقریبا بطور کامل سفید پوش است.