گروهی از عاشقان ییلاق زیبای سوباتان علیرغم بسته بودن راهها روز جمعه 29 دی  در هوای سرد زمستانی با پای پیاده در سوباتان حضور یافته و ساعاتی در آن آرمیدند. سوباتان که راه مستقیم از لیسار ندارد و راه فعلی آن با اولین برف مسدود می شود ، عاشقان خود را از دست نداده و چند وقت یکبار دوستداران این ییلاق زیبا با گذر از کوره راههای سخت با پای پیاده خود را به آنجا رسانده و دیداری تازه می کنند . زمستان سوباتان بقدری زیباست که اگر این ییلاق راه مناسبی داشته باشد می تواند به قطب ورزشهای زمستانی منطقه تبدیل شود .

اسامی اعضای گروه از راست به چپ : حسام الدین منتظری – حاتم مجیدی – عاشور جباریان – شهروز نصیری – بهمن جلیلی – فرزاد منتظری – شهاب غفاری – شاپور رضاقلی پور – ابراهیم اسدپور

عکس از : التفات منتظری