جمعی از فعالان گردشگری سوباتان روز سه شنبه 6 آبان 99 در محل فرمانداری تالش با شاهکوهی فرماندار جدید دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که 9 تن از فعالان صنعت گردشگری سوباتان حضور داشتند ضمن معرفی توانمندیهای عشایری و گردشگری سوباتان ، مشکلات منطقه نیر در نامه ای با 11 بند تقدیم فرماندار شد.

نداشتن متولی مستقیم و عدم اجرای طرح هادی و نبود برق و گاز و راه و مراکز بهداشتی و غیره از اهم مشکلات سوباتان بیان گردید.

در این نشست از فرماندار جدید تالش دعوت بعمل آمد تا بصورت میدانی از سوباتان بازدید نموده و از نزدیک با مشکلات آن آشنا شود.