مرجانی بخشدار اسبق پره سر به سمت معاونت عمرانی فرمانداری تالش منصوب شد.

تعدادی از فعالان گردشگری تالش و سوباتان با ایشان دیدار کرده و بخشی از مشکلات صنعت گردشکری تالش را در میان گذاشتند.

مرجانی در این دیدار قول دادند پیگیر حل بخشی از مشکلات خصوصا راههای دسترسی مناطق هدف گردشگری از جمله سوباتان باشند.