طلسم غار گنجخانه شکسته می شود .

قرنهاست که نام غاری در انتهای دیواره سنگی در شرق سوباتان در زبان اهالی می چرخد . از آنجائیکه هیچوقت فرد یا گروه غار شناسی داخل این غار را ندیده و کاوشی علمی از این غار صورت نگرفته ، افسانه ها و داستانهای خیالی زیادی در رابطه با آن ساخته شده است . اتتخاب نام گنجخانه خود یکی از آن باورهای افسانه ای است . یعنی غاری که درونش پر از گنج است ؟؟؟؟ بعضیها هم معتقدند که این غار طلسم دارد و هر کس واردش شود صدمه خواهد دید !!!!! بعضیها هم پا را فراتر گذاشته ادعا می کنند این غار مانند غار علیصدر همدان دریاچه بزرگی در زیر سوباتان دارد و آبهایی که در حفره های معروف سوباتان فرو می روند داخل آن دریاچه می ریزند . وووو

الحمد لله بزودی طلسم غار گنجخانه شکسته می شود . چرا که با پیگیریهای مصرانه حقیر ، انجمن غارنوردی و غارشناسی ایران ابراز تمایل نموده است تا در اردیبهشت امسال بطور رسمی غار گنجخانه را کاوش و بررسی نموده و نتیجه تحقیقات خود را رسماً اعلام نماید . انشاالله


نمایی از دیواره غار گنجخانه

 

نمای دیگری از دیواره غار گنجخانه