سالها جوان زحمتکشی بنام علی ارغیده مسئولیت نگهبانی خانه های سوباتان را بعهده داشت.

علی در فصل پاییز و زمستان که سوباتان خالی از سکنه می شد مواظب خانه های سوباتان بود.

از زحمات صادقانه ایشان کمال قدردانی را دارم.

اما امسال محمدرضا محبی آبدار اسبق سوباتان با کمک عزت باقری نانوای سوباتان این مسئولیت خطیر را بعهده گرفته است.

این سمت توسط جمعی از بازاریان و اهالی سوباتان طی صورتجلسه ای به ایشان محول شده است.

سوباتان شورای اسلامی ندارد و قانونا زیر نظر شورای بخش و بخشداری لیسار است اما این بزرگواران خیلی در امور آن خود را بزحمت نمی اندازند.

محمد رضا محبی اعلام کرد طی صورتجلسه مذکور قرار است خانه ها سالانه 100 هزار تومان و فعالان گردشگری 300 الی 400 هزار تومان پرداخت نمایند اما شنیده می شود برای خانه ها 70 و مغازه ها 100 و فعالان گردشگری تا 300 تومان هزینه تعیین شده است.

از طرفی محبی اعلام کرد که داروغه فقط در قبال خانه هایی که قبض رسید پرداخت هزینه دریافت کرده باشند مسئولیت دارد در حالی که تعدادی معتقدند حق الزحمه داروغه را در پایان کار یعنی بهار 99 پرداخت خواهند کرد که در این فاصله اگر اتفاقی برای خانه ها بیفتد تکلیف چه خواهد بود؟