هرسال دشتهای ییلاقات تالش میزبان گلهای سرخ شقایقهاست که این دشتها هزاران توریست طبیعت دوست را از اقصی نقاط جهان به این ییلاقات فرامی خواند. 

امسال به برکت بارشهای خوب رحمت الهی دشتهای پر گلی را خواهیم داشت و از همینک شقایقها در حال شکوفه زدن هستند.

باتمان بولاغ سه شنبه 30 اردیبهشت 99