اگر صنعت گردشگری را به یک زنجیره بزرگ تشبیه کنیم ، هتلها و متل ها ، اقامتگاهها ، رستورانها و غذاخوریها ، هواپیمایی و راه آهن سایر وسائط نقلیه ، شرکتها و لیدرها و کارگزاران امور گردشگری ، بیمه و غیره هریک بعنوان حلقه ای از این زنجیره ایفای نقش می کنند که نبود هر کدام نقصانی را در این زنجیره عظیم و صنعت سوم اقتصاد جهان ایجاد خواهد کرد.

نباید فراموش کرد که مجموعه بومیان خصوصا در بخش گردشگری طبیعت گردی و بومگردی حلقه مهم و موثری بشمار می رود که بی توجهی به آنان اشتباه بزرگیست.در این میان کودکان دست فروش بومیان خصوصا در مسیرهای روستایی با عرضه محصولات و صنایع دستی خود حلقه ارزشمندی از این زنجیره اند که هرگز نباید از کنارشان بی تفاوت گذشت.

جاده تالش به سوباتان

روستای بسک

فروش سیر محلی و آلوچه جنگلی توسط دخترکان زیبا