پنجشنبه ۹ خرداد  در بازار سوباتان قدم میزدم که چشمم به جوانی اتریشی خورد که در حال خرید جوراب شال محلی(پشمی) بود . مارکوس فریدریش که دانشجوی تجارت بود با یک تور ایرانی از طریق دریاچه نئور  پیاده به سوباتان آمده بود . مارکوس بسیاری از کشورهای جهان و چند استان ایران از جمله اصفهان – شیراز – کرمان و….. را گشته بود . وقتی از ایشان پرسیدم : شعار سایت من *سوباتان  بهشت ایران * است ، نظر شما در مورد این شعار چیست ؟ آیا این شعار خیلی بی مسماست ؟ ایشان در جواب گفتند : من از دریاچه  نئور تا اینجا یک حس فوقالعاده داشتم و هرچه دیدم رویایی و جادویی و شگفت آور بود لذا این ادعا خیلی عجیب نیست . مسیر اینقدر چشم انداز داشت که نمی دانستم کجا را نگاه کنم و نتوانستم با دوربین همه زیباییها را ثبت کنم .

ایشان در مورد برخورد مردم سوباتان با گردشگران گفتند : بر خلاف تصور ذهنی من ، مردم سوباتان تلاش می کنند همه چیز فوق العاده باشد و چیزی برای گردشگران کم نگذاشته باشند .