همزمان با شرکت در چهارمین گردهمائی موزه داران شخصی ایران به دعوت خانم حسنلو خبرنگار بخش گردشگری ایسنا که توجه و علاقه ویژه ای به ییلاقات سوباتان دارند در دفتر خبرگزاری ایسنا حضور یافته و دو مصاحبه در مورد اهداف تاسیس موزه سوباتان و همچنین عوامل تخریب زیست محیطی سوباتان انجام دادم .

مصاحبه اول در تاریخ 13 اسفند در ایسنا منتشر شد و مصاحبه دوم نیز در فرصت مناسبی منتشر خواهد شد .

متن کامل مصاحبه را در سایت خبرگزاری ایسنا www.isna.ir بخوانید.