سوباتان ییلاق زیبایی است که جمع آوری زباله آن متولی ندارد.

تعدادی از مردم وظیفه شناس زباله های خود را بخوبی مدیریت می کنند.

تعدادی از گردشگران نیز نه تنها زباله نمی ریزند بلکه زباله های مسیر خود را نیز جمع آوری می کنند.

الحمدلله فعالان گردشگری سوباتان نیز یاد گرفته اند که زباله های تولیدی خود را بنحو احسن مدیریت کنند.

3 سال است که بنده و نوه ام عماد با افتخار زباله های 3 نقطه گردشگری سوباتان یعنی آبشار ورازان ، پارک جنگی آلچالق و ساری داش را جمع آوری می کنیم.

در این میان فقط بازار سوباتان وضع مناسبی ندارد و بازاریان بدرستی به این مهم توجه ندارند.

سوزاندن زباله ها در مقابل هر مغازه روش ارزان و بی هزینه برای بازاریان محسوب می شود که باقیمانده زباله های سوخته و شیشه و قوطی و اجزا نسوز زباله چهره بازار را مکدر و غیر قابل تحمل کرده است.

امیدوارم در سالهای آینده فکری برای ساماندهی زباله بازار سوباتان بشود.

چند سال پیش طرح جمع آوری زباله سوباتان با همکاری مردم و شهرداری و به همت رییس وقت شورای شهر لیسار آقای حاج عسگر آصفی اجرا شد ولی بی کفایتی بخشدار وقت موجب تعطیلی طرح گردید.

البته بخشدار و مسئولین فعلی نیز برنامه ای در این زمینه ندارند.