دوشنبه 24 دیماه با دعوت بخشداری لیسار کلیه فعالان گردشگری سوباتان در محل سالن اجتماعات بخشداری گرد هم آمده و مسائل مربوط به این صنعت را مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن ابتدا مهندس بهزاد کریمی مشاور امور اجتماعی بخشداری هدف از این گردهمایی را بیان داشته و از فعالان گردشگری سوباتان خواستند تا نقطه نظرات خود را در تمامی زمینه های مربوطه اعلام دارند.

در پایان جلسه بخشدار محترم لیسار ضمن بیان نظرات خود مطالب را جمع بندی نموده و اعلام داشتند که حاضرین نماینده خود را جهت عضویت در کمیته ای که قرار است جهت همکاری با دهیار سوباتان تعیین گردد انتخاب نمایند.

حاضرین در جلسه نیز با هماهنگی و همفکری آقای سید محمد میرمعصومی یکی از فعالان و کارگزاران گردشگری سوباتان را بعنوان نماینده خود انتخاب نمودند.

در این جلسه مطالبی بشرح زیر مورد تاکید مسئولین و شرکت کنندگان قرار گرفت :

شناسایی و تهیه آمار کلیه فعالان گردشگری در سوباتان

تشویق به اخذ مجوز قانونی (خانه مسافر یا مسافر کاشانه) توسط فعالان گردشگری و شناسنامه دار کردن آنها

برگزاری دوره های آموزشی برای فعالان گردشگری جهت بالا بردن توانمندیهای شغلی آنان

راه اندازی کیوسک در ورودی سوباتان و اخذ عوارض از گردشگران جهت تامین هزینه های جمع آوری زباله و سایر خدمات

نصب تابلوهای مناسب در مسیر جاده سوباتان