جاده شهر تالش به سوباتان به فاصله 36 کیلو متر تنها جاده مناسب برای تردد مردم و گردشگران است که هیچ تابلویی ندارد.

این جاده از تالش تا کیش دیبی بطول 13 کیلومتر آسفالت و از آنجا تا سوباتان بطول 23 کیلومتر خاکی بوده که سالانه چند هزار توریست داخلی و خارجی در آن تردد دارند و فاقد حتی 1 تابلوی راهنماست.

وجود 3 راههای متفاوت در کیش دیبی و رزه و بسک و خصوصا در باتمان بولاق باعث می شود مسافران سردر گم شده و گاها مسیر را اشتباهی رفته و سر از جاهای دیگری در بیاورند.

گرچه داخل سوباتان نیز جهت راهنمایی گردشگران ضرورت دارد چند تابلو با تعیین کیلومتر بطرف آبشار ورازان(که اخیرا ثبت ملی شده)_دریاچه نئور_غار گنجخانه_پارک طبیعی و جنکلی آلچالق_تفرجگاه ساری داش_گور باستانی قوری دره _موزه مردم شناسی سوباتان_مسجد جامع سوباتان_سرویس بهداشتی عمومی(درحال ساخت)و …..نصب شود ولی نصب تابلو با درج کیلومتر در چند نقطه از مسیر تالش به سوباتان از اولویت بیشتری برخوردار است :

1.ابتدای جاده سوباتان در اول منطقه ریک

2. سه راهی ماشین خانه

3.سه راهی کیش دیبی

4. سه راهی رزه به لوراهونی

5. سه راهی بسک

6.سه راهی باتمان بولاق

یادش بخیر این تابلو زیبا چند سال پیش در سه راهی باتمان بولاق نصب شده بود که در اثر بی مهری دوستان الان جایش خالیست.

شاید اگر روی این تابلو نوشته می شد(بطرف منطقه توریستی سوباتان و بطرف منطقه توریستی اسبومار)و این بطرفها با دو فلش مشخص می شد این تابلو هنوز در این سه راهی خودنمایی می نمود و عمرش اینقدر کوتاه نمی شد.