چهارشنبه و پنجشنبه پیش رو جاده سوباتان جهت برگزاری سومبن جشنواره آدم برفی سوباتان  بازگشایی می شود.

حجم برف این جاده به دلیل بارشهای خوب هفته قبل بالا بوده و به همین دلیل ریاست محترم اداره راه تالش آقای مهندس بخت شاهی دو روز لودر را در اختیار این کار فرهنگی گذاشته است.

این جشنواره بمناسلت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بیاد سردار شهید قاسم سلیمانی اجرا می گردد.