تا کنون مسیر 36 کیلومتری جاده سوباتان از تالش تا خود سوباتان فاقد حتی یک تابلو جهت نما بوده و هزاران توریست ورودی را گاها با مشکل مواجه می کرد.

اخیرا از محل صرفه جویی هزبنه کد پستی سوباتان تعدادی تابلو جهت نما با تعیین فاصله تهیه شده است که بزودی در تقاطع جاده و سه راهی ها نصب خواهد شد.

هم چنین یک تابلو بزرگ جهت نما مناطق دیدنی و عمومی سوباتان با تعیین فاصله در ورودی بازار سوباتان نیز نصب می گردد.

امید است انجام این کار رضایت خاطر گردشگران عزیز را فراهم آورد.