سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

تقاضای انتخابات شوری در سوباتان

جمعی از اهالی سوباتان با تنظیم طوماری خواستار برگزاری انتخابات شورای اسلامی در این روستای عشایر نشین شدند.

سوباتان با بیش از 500 خانوار که تعداد زیادی از آنها دامدار و عشایر هستند فاقد شورا و دهیار رسمی می باشد.

اخیرا تعدادی از اهالی تقاضای برگزاری انتخابات شوری در سال 1400 در این روستا را کرده اند.

 

مطالب مرتبط

نامگذاری معابر سوباتان

سوباتان
2 سال قبل

راه سوباتان بسته است

سوباتان
3 سال قبل

غذاهای محلی سوباتان

سوباتان
10 سال قبل
خروج از نسخه موبایل