یکی از امتیازات منطقه گردشگری سوباتان که موجب ماندگاری بیشتر توریست در این منطقه می شود ، وجود تفرجگاههای زیباست.

آبشار وِرَزَن ، پارک جنگلی آلچالق ، غار گنجخانه ، دشت زیبای بیده پشت ، منطقه ساری داش ( سِعَ کت) ، گورهای کلان سنگی ۲۵۰۰ ساله ،  بازارچه سنتی زیبا و موزه مردم شناسی سوباتان باعث می شود تا گردشگران برای بازدید از این مناطق یک یا دوشب در این ییلاق اقامت داشته باشند.

اقامت گردشگران موجب درآمد بیشتر و توسعه اقتصادی منطقه گردیده است.