قبل از ورود ماشبن به سوباتان و امکان حمل مصالح ساختمانی مدرن(سیمان و سنگ بلوک و آهن)همه خانه ها با مصالح بومی(چوب و تخته و گل و سنگ کوهی)ساخته می شد.

ساخت بیش از 400 خانه و ویلای رنگارنگ چهره واقعی این ییلاق زیبا را بکلی تغییر داده و سوباتان امروز شهرکی است همانند شهرکهای دیگر.

در این مدت هیچ نظارت و کنترلی هم روی نوع معماری سوباتان وجود نداشته و الگوی معماری خاصی نیز پیشنهاد نشده است.

حال برای تغییر و اصلاح شکل ظاهری خانه های سوباتان استفاده از رنگ کاهگل برای نمای بیرونی خانه ها و رنگ قهوه ای برای حلب بام ها و رنگ چوب برای در و پنجره های فلزی می تواند راه حلی جهت اصلاح حداقلی شرایط موجود باشد.

امیدوارم اهالی محترم در این مسیر گام بردارند.