انا لله و انا الیه راجعون

بقا مختص ذات اوست . 

در گذشت بزرگ مرد تاریخ صد ساله اخیر سوباتان و بزرگ خاندان باقری و قوم شریف تخته لو را به همه بازماندگان تسلیت عرض می نمایم .

صد سال عمر پر برکت این مرد فرهنگ دوست و تلاشگر سرشار از خدمات انسان دوستانه و اجتماعی بوده که همکاری در مرمت و بازسازی ساختمان فعلی مسجد جامع سوباتان ، تلاش و همکاری در لوله کشی آب آشامیدنی ، تلاش برای مرمت و بازسازی راهها و کمک های مادی و معنوی جهت تاسیس موزه مردم شناسی عشایری سوباتان بخشی از آنهاست .

روحش شاد و یادش گرامی باد .

 

هرگز فراموش نخواهم کرد روز افتتاح موزه سوباتان را که مرحوم باقری اولین کسی بود که شیرینی در دست در مراسم حضور یافته و علیرغم کسالت جسمی تا پایان مراسم مشوق مابود .

خاطره گریه آن بزرگ مرد هنگام هدیه نحره قدیمی خانه اش به موزه سوباتان که یادگار همسر زنده یادش بود همیشه در ذهنم باقی خواهد ماند .