مهر ماه هر سال زمان ترافیک چارپایان در بازار سوباتان است ، چرا که تعدادی از عشایر و دامداران سوباتان پاییز و زمستان خود را در جنگلهای لیسار سپری می کنند و لذا قبل از تعطیلی بازار سوباتان مایحتاج پاییز و زمستان خود را یکجا از مغازه های سوباتان خرید می کنند بطوری که مغازه ها تقریبا خالی از جنس می شوند.

جالب است بگویم که در این معاملات هرگز پول نقد بین دامداران و بازاریان سوباتان رد و بدل نمی شود و همانطور که قبلا هم گفته شد معامله کالا به کالا یا پایاپای انجام می شود لذا بر خلاف مغازه های شهری هنوز حساب دفتری و نسیه فروشی در بازار سوباتان رواج دارد.

این معامله برای دکان داران سود بیشتری دارد چرا که هم در اجناس فروخته شده و هم در محصولات دامی خریداری شده سودی برای آنان حاصل می شود و به همین دلیل بازاریان مواظبند که مشتریان طرف حساب خود را از دست ندهند.

در زمانهای گذشته بین دکان داران و دامداران طرف حساب روابط اجتماعی بیشتری برقراربود، مثلا در عروسیها وامور خیر و غیره بازاریان معتمد و کارگشای دامداران طرف حساب خود بوده و در مجالس و محافل آنان حرف اول را می زدند.

بعضی از دامداران که وضعیت مالی خوبی ندارند بهای اجناس خریداری شده در پاییز را در بهار سال بعد پرداخت می نمایند.