سال 98 با بارشهای برف و باران در ارتفاعات آغاز شد و لذا فعالیت گردشگری  نیز با تاخیر شروع شد بطوری که فقط هفته آخر اردیبهشت توانستیم از گردشگران پذیرایی کنیم.

خرداد سوباتان بسیار پربار و گروههای طبیعت گرد و خانواده های زیادی از سوباتان بازدید کردند و همه فعالان و کارگزاراان گردشگری رضایت کامل از عملکرد و فعالیت خود داشتند.

تیر و مرداد سوباتان تا به امروز بسیار خلوت بوده و هست.

اما در مورد عملکرد میهمانان:

امسال بنظر می رسید مسافران ورودی به سوباتان توجه بیشتری به حفظ محیط زیست داشتند و کمترین تخریب توسط گروههای آفرودی ایجاد شد .

زباله کمتری از میهمانان بجا گذاشته شد .

الحمدلله کمترین مشکل اجتماعی و فرهنگی ایجاد شد.

حتی علیرغم تعطیلی طولانی در نیمه خرداد و ایام رحلت امام کوچکترین مشکل اجتماعی حادث نشد.

بازاریان به زیبایی و انصاف از هزاران میهمان پذیرایی کردند .

با وجود اینکه بازار سوباتان کارتخوان ندارد بازاریان با گشاده رویی تمام با کسانیکه اصلا نمی شناختند نسیه معامله کردند.

شگفت آور و افتخار آمیز اینکه تا کنون مسافران به یک ریال بازاریان خیانت نکرده اند.

در سایه چندین جلسه هماهنگی بین فعالان گردشگری سوباتان و ایجاد یک گروه تلگرامی جهت تبادل نظرات و پیشنهادات همکاری و هماهنگی بیشتری بین این دوستان زحمتکش ایجاد شد.

هتل 3 طبقه سوباتان که قرار است در زمینه توریست خارجی فعالیت کند پیشرفت بهتری داشت.

سنگ فرش کردن بازار سوباتان مشکلات بهداشتی و آلودگیهای بازار را حل نمود.

هوای امسال سوباتان بسیار خوب بود.

دشتهای شقایق پر گل

علف زارها چنان پربار بود که دامداران مشکل علوفه زمستانی نخواهند داشت.

چشمه ها چنان پر آب بود که هرگز مشکل کمبود آب نداشتیم.

خلاصه جاتون خیلی خیلی خالی بود.