با کمک‌مالی وزیر  میراث فرهنگی کشور  امنیت موزه مردم شناسی سوباتان تامین شد.

سوباتان به دلیل دوری از شهر فاقد برق سراسری بوده و امکان نصب دوربین مدار بسته وجود نداشت.

اخیرا با کمک نقدی و بلاعوض وزارت میراث فرهنگی کشور با نصب پنل خورشیدی بزرگ و قوی برق مورد نیاز سیستم دوربین مدار بسته تامین و سپس با نصب دوربین های پیشرفته و دید در شب امنیت موزه سوباتان تامین شد.

ضمنا با نصب دکل اینترنت در سال ۱۴۰۰ در سوباتان در صورتیکه برق دکل تامین و اینترنت در سال ۱۴۰۱ برقرار شود ، کنترل موزه از طریق گوشی تلفن از راه دور نیز امکان پذیر خواهد شد.