تعطیلات چند روزه نیمه خرداد که با شکوفایی شقایقها همزمان است باعث هجوم گردشگران به سوباتان می شود .علیرغم تذکر و توصیه به مسئولین محلی مبنی بر برنامه ریزی و کنترل این موضوع ، متاسفانه هیچگونه اقدام پیشگیرانه و معقولی در این زمینه صورت نگرفته است .

بارها حقیر در جلسات مربوطه اعلام داشته ام که تعداد شرکتهایی که گروههای گردشگر را از تهران و شهرهای بزرگ کشور به سوباتان سرازیر می کنند و بیشتر بفکر کسب درآمدهای کلان خود هستند ، انگشت شمار است که در طول سال باید با مذاکره با مذیران این شرکتها تدابیر پیشگیرانه اتخاذ گردد .

نیمه خرداد 95 حضور مخرب گروههای آفرودی سوباتان قابل تامل بود . نتیجه این عدم کنترل تخریب چمنزارهای سوباتان بود که خود یکی از جاذبه های اصلی این ییلاق بهشت گونه محسوب می شود .

گرچه حضور گروههای انتطامی برای ایجاد امنیت در چنین ایامی الزامی است ولی بکار گیری پلیس حفاظت از محیط زیست و جنگل و مرتع نیز امری ضروری بنظر میرسد .

شکی ندارم که جوانان تحصیل کرده بومی سوباتان با کمال میل و بدون تقاضای دستمزد در این زمینه ها پیش قدم خواهند بود .

زوم کردن روی تصوبر زیر اهمیت موضوع را نشان خواهد داد د.

آیا چمنزارهای سوباتان تاب تحمل این همه ماشین شاسی بلند آفرودی را دارد ؟

چه کسی باید پاسخگو باشد ؟

برخورد با این حرکات مخرب ضروری بود یا برخورد با مدافعان محیط زیست و جمع آوری بنرهای حمایت از شقایقها ؟