تعدادی از عشایر سوباتان بخشی از پاییز و فصل زمستان را در جنگلهای تالش سکونت داشته و فرزندان آنها بعلت پراکندگی خانواده هایشان در جنگلها از نعمت تحصیل محروم می شوند . وحید 12 ساله یکی از این بچه هاست . وحید آرزو دارد در این سن به مدرسه برود . او بسیار با هوش و از رشد اجتماعی و فرهنگی بالایی برخوردار است . وقتی با او آشنا شدم و به او قول دادم به هر وسیله ای امکانات تحصیل برایش فراهم کنم ، هر وقت می شنود که من در سوباتان هستم سری بمن زده و پیگیر کار می شود . پدر وحید کر و لال است و او و 2 خواهرش از تحصیل محرومند . تنها راه تحصیل اینگونه بچه ها حضور نهضت سواد آموزی در فصل بهار و تابستان در ییلاقات تالش است . رئیس اداره نهضت سواد آموزی تالش برای تابستان سال 92 این قول را بما داده است . قرار است امسال در ییلاقات چم چمی سوباتان کلاس نهضت تشکیل شود . در میان اعضای خانواده و فامیل نزدیک وحید حدود 7 نفر واجد شرایط تحصیل در کلاسهای نهضت هستند و شاید آمار دانش آموزی این کلاس به 15 نفر نیز برسد . اگر مسئولین نهضت همت کنند و کلاسها تشکیل شود خیلی از این بچه ها می توانند دوره ابتدایی را در کلاسهای نهضت تمام کرده و وارد مدرسه راهنمائی شبانه روزی پسرانه یا دخترانه  تالش شده و متعاقب آن دوره متوسطه را نیز در دبیرستانهای شبانه روزی پسرانه و دخترانه تالش طی کنند . معمولاً دانش آموزان کوهستان نشین از بهره هوشی بالائی برخوردارند و در صورت فراهم شدن امکانات تحصیل تا درجات عالیه پیش می روند که نمونه های زیادی در منطقه وجود دارد .

ای کاش خیّری هم پیدا شود و بخشی از هزینه های تحصیلی اینگونه بچه ها را تقبل نماید .