چرخش ماههای قمری و نزدیک شدن محرم به فصل تابستان ، ساکنین ییلاقات تالش را به تلاش برای نوسازی مساجد ییلاقی واداشته است . در این میان تلاش خیرین و اهالی ییلاق اسبومار جوکندان ستودنی است . خانواده بادروح و سایر اهالی این روستای ییلاقی ، مسجد بزرگی را در دست ساخت دارند که سالیان دراز محل اجتماع حسینیان خواهد بود . اجر و پاداش این عزیزان با خدای یکتاست . چرا که در قران کریم تعمیرکنندگان مساجد جزو مومنین شمرده شده اند .

انّما یعمر مساجدالله من آمن بالله والیوم ال ………..

اهالی روستای ورزان در حومه سوباتان نیز آستین همت بالا زده و مسجد بزرگی را در حال ساخت دارند . خداوند به بانیان آن مسجد نیز خیر عطا نماید .

 

اما مسجد جامع سوباتان سالهاست که بازسازی شده و محرم هر سال محل تجمع عاشقان حسینی از نقاط مختلف است . بارش برف سنگین نیز مانع این حضور عاشقانه نمی شود .

عزاداری ظهر عاشورای 1393 محوطه مسجد جامع سوباتان (در حال بارش برف)