همانگونه که قبلا هم گفتیم سوباتان 2 بهار دارد . بهار دوم سوباتان از نیمه دوم شهریور بعد از بارشهای شهریوری آغاز می شود و تا بارش برف و سفید پوش شدن سوباتان سرسبزی بهار دوم ادامه دارد.

تفاوت بهار دوم با بهار اول این است که در بهار دوم دشتهای شقایق و گلزارهای زیبا وجود ندارد و دیگر اینکه هوا کمی نسبت به بهار اول سردتر است . اما نشستن در کنار بخاریهای هیزمی ازمزیتهای بهار دوم است.

امتیاز دیگر بهار دوم وجود مه زیاد در دره های اطراف است که سوباتان را به …. بهشتی بر فراز از ابرها …. تبدیل می کند.

کله داران سوباتان این فصل از سال را مغتنم شمرده و رمه های خود را تا بارش برف در سوباتان نگهداری می کنند و همین امر یعنی وجود گله های مختلف در سوباتان به یک جاذبه برای طبیعت گردان و گردشگران تبدیل می شود.

این چمنزارهای وسیع و گسترده هدیه رایگان خداست به دامداران منطقه تا بتوانند حدود 2 ماه گله های خود را پرورش دهند.