مرداد ماه هرسال به دلیل شدت آفتاب و گرما و عدم بارش باران دشتها و چمنزارهای سوباتان به شدت می سوخت و سبزی و طراوت خود را از دست می داد .

امسال به برکت بارشهای مداوم اوایل مرداد بهار دوباره به سوباتان برگشته است . گرچه از دشتهای شقایق و گلهای رنگارنگ خبری نیست ولی دشتها و چمنزارها بسان اردیبهشت سرسبز و چشم نواز شده اند .

هوای سوباتان نیز شبیه بهار است . شبها از دودکش اکثر خانه ها دود بخاریهای هیزمی به هوا می رود . گله ها که در این زمان به ییلاقات بالادست کوچ میکردند ، اکثرا در سوباتان جا خوش کرده اند .

این تصاویر در نیمه خرداد امسال گرفته شده اند :

 سبزی چمنزارها ، مه ، گله های اسب و …… همه و همه صحنه های بهاری را یادآورست .